Firma Breitspur Planungsgesellschaft mbH (BPG) bola založená v roku 2008 ako spoločný podnik štyroch partnerských železničných podnikov, pričom každý vlastní rovnaký 25-percentný podiel.

Prepájanie ekonomických trhov, konkrétne toho stredoeurópskeho, ukrajinského, ruského a celkovo rýchlo sa rozvíjajúceho ázijského, sa stáva čoraz dôležitejším, a to vo vzťahu k svetovému ekonomickému vývoju. So svojimi štyrmi zakladajúcimi partnerskými spoločnosťami je BPG prirodzenou súčasťou týchto vzájomne prepojených a napredujúcich trhov.

Je dôležité chopiť sa príležitosti a dosiahnuť rast, úspech a udržateľnú budúcnosť v rámci prepravy tovarov. Projekt vytvorí pracovné pozície a podnecuje rozvoj regiónu Twin City Viedeň-Bratislava, ktorý sa v budúcnosti stane významných logistickým strediskom so stabilným pracovným trhom.

Predstavenstvo

Alexander Schierhuber
Mikhail Goncharov 
Peter Ondroušek  
Oleksandr Karnachev

Alexander Andreas Schierhuber reprezentuje rakúske železnice ÖBB a od júla 2018 riadi projektovú spoločnosť BPG. V minulosti pracoval ako manažér pre export v GAZ International, ktorá je dcérskou spoločnosťou GAZ Group, najväčšieho ruského výrobcu vozidiel. Mal na starosti vstup na nový trh v Afrike. Súčasťou týchto aktivít bolo vyjednávanie s vládami rôznych štátov a regionálnymi inštitúciami. V minulosti tiež pracoval ako projektový manažér pre materskú spoločnosť GAZ Group a jej väčšinového vlastníka Russian Machines. Pracovné skúsenosti získaval v Rusku a v Afrike od roku 2016. A. Schierhuber predtým pracoval v Európskom a Rakúskom parlamente. Vyštudoval európsku ekonómiu a obchodný manažment vo Viedni, získal magisterský titul v odbore Medzinárodného manažmentu a leadershipu na Lauder Business School. A. Schierhuber tiež získal dodatočný magisterský titul v odbore svetového obchodu na London School of Economics and Political Science (LSE).

Mikhail Goncharov študoval na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO) v roku 1984. Od 1986 do 1991 pracoval ako odborný asistent a zástupca dekana na odbore žurnalistiky MGIMO, kde bol priekopníkom prvých osnov v oblasti public relations v Rusku. Od 1992 do 2005 pracoval pre niekoľko medzinárodných poradenských spoločností v rámci regiónu Spoločenstva nezávislých štátov aj mimo neho, pričom sa venoval oblasti strategickej komunikácie, finančných a investičných vzťahov a špecializovaného krízového manažmentu. Mikhail Goncharov prišiel do JSC Russian Railways v roku 2005, kde nastúpil na pozíciu zástupcu riaditeľa Oddelenia public affairs a na pozíciu tlačového poradcu. Od roku 2007 bol poradcom riaditeľa ruských železníč a pracoval na medzinárodných železničných projektoch. Vďaka svojim skúsenostiam je Mikhail Goncharov od roku 2009 jedným zo štyroch riaditeľov projektovej spoločnosti Breitspur Planungsgesellschaft mbH.

Peter Ondroušek má inžiniersky titul zo Stavebnej Fakulty SVŠT v Bratislave. Štyri roky pracoval ako generálny riaditeľ sekcie cestnej, leteckej a vodnej dopravy na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej Republiky. Pracoval tiež ako podpredseda predstavenstva Dopravnej banky a.s. Banská Bystrica a má skúsenosti z niekoľkých pozícií v rámci štátnej administratívy. Všetky jeho zamestnania priamo súviseli s dopravnými systémami, cestnou infraštruktúrou a železnicami. P. Ondroušek bol na niekoľkých študijných a pracovných cestách (Japonsko, Holandsko, Veľká Británia) v súvislosti s oblasťou prepravy. Je držiteľom najvyššieho občianskeho vyznamenania Slovenskej republiky. Od roku 2009 je jedným z generálnych riaditeľov Breitspur Planungsgesellschaft mbH.

Oleksandr Karnachev sa stal výkonným riaditeľom spoločnosti Breitspur Planungsgesellschaft mbH v januári 2021. Pán Karnachev je odborník na obchodnú stratégiu a riadenie zmien s odbornými znalosťami v oblasti logistiky, lodnej dopravy a rozvoja železničných služieb. Pracuje v Ukrajinských železniciach JSC od roku 2015 a v súčasnosti zastáva pozíciu zástupcu riaditeľa odboru stratégie a transformácie. Je zodpovedný za implementáciu stratégie UZ a dohliada na celý rad rozsiahlych domáciach aj medzinárodných projektov, Pán Karnačev tiež získal skúsenosti na trhu železničnej nákladnej dopravy pri práci na riadiacich pozíciách v obchodnom oddelení Ukrajinských železníc (JSC). Vyštudoval Kyjevskú Národnú Univerzitu Tarasa Ševčenka a druhý magisterský titul získal na Hult International Business School.

Spolupracujúce železničné podniky

           

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input