Breitspur Planungsgesellschaft získala hodnotenie „Triple-A Smart Sustainable Company Rating“

V procese hodnotenia bol potvrdený prínos projektu k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) a princípov Global Compact.

Na valnom zhromaždení 28. júla 2021 bolo spoločnosti Breitspur Planungsgesellschaft (BPG) udelené hodnotenie Triple-A Smart Sustainable Company Rating. Potvrdil sa tým prínos projektu k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) a globálnym kompaktným zásadám na medzinárodnej úrovni. Ciele trvalo udržateľného rozvoja sú politickými cieľmi OSN a nadobudli účinnosť v roku 2016. Slúžia na udržateľný rozvoj na ekonomickej, sociálnej a ekologickej úrovni. Cieľom tohto plánu je umožniť dôstojný život na celom svete a zachovať prirodzené základy života.

Železničný projekt so špeciálnym potenciálom na ochranu klímy

Analýza identifikovala predĺženie širokorozchodnej železnice z Košíc do oblasti Viedne ako osobitný potenciál v oblastiach trvalo udržateľného rozvoja, ochrany klímy, hospodárskeho rastu a budovania odolnej infraštruktúry. Toto ukazuje dôležitosť projektu, ktorý je zásadný pre dosiahnutie klimatických cieľov a hospodárskeho rastu. Železnica je najšetrnejšou dopravnou alternatívou k životnému prostrediu: každá tona nákladu prepravovaného železnicou vyprodukuje 21-krát menej CO2 než cestná doprava.

Európska komisia nedávno predstavila plán „Fit for 55“. Jeho cieľom je do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého o 55 percent v porovnaní s rokom 1990. Tento ambiciózny cieľ je možné dosiahnuť iba rozšírením železničnej siete - vrátane nákladnej dopravy. Koniec koncov, presun rýchlo-rastúceho objemu dopravy medzi Áziou a Európou z nákladných áut, lietadiel a nákladných lodí na železnicu je udržateľným a inovatívnym riešením na dosiahnutie klimatických cieľov. Ako ukazuje environmentálna správa BPG, predĺženie širokorozchodnej trate môže znížiť nákladnú dopravu vo východnom Rakúsku o 1 100 nákladných áut za deň - a tým ušetriť CO2, odľahčiť cesty a teda následne aj znížiť hluk.

Pozitívny záver SP-V v Rakúsku / Ďalšie kroky na Slovensku

Pred tromi rokmi spustená strategická kontrola dopravy (SP-V) bola dokončená v apríli tohto roku. V súhrnnom vyhlásení sa schvaľuje návrh iniciátorov usilovať sa o dodatočnú vysokokapacitnú linku podľa zákona o SP-V. Prípravný proces pokračuje na plné obrátky aj na Slovensku. V súčasnosti sa tam vykonáva posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Záver hodnotenia sa očakáva v januári 2022.

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input