Začali sa úradné postupy k výstavbe novej železnice na Slovensku a v Rakúsku

Ďalšia fáza posudzovania uskutočniteľnosti projektu nového železničného nákladného koridoru medzi Európou a Áziou bola na Slovensku a v Rakúsku oficiálne spustená 15. novembra 2018. Vecne príslušné ministerstvá oboch krajín prijali žiadosti, ktoré sú potrebné na zavŕšenie procesu posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie.

Plány novej nákladnej železničnej trate už teraz sľubujú výrazné prínosy, najmä pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie. Železničný koridor totiž poskytne možnosť efektívne a ekologicky prepravovať tovar a ťažký náklad, a to so všetkými výhodami, ktoré má vlaková preprava v porovnaní s cestnou a námornou. Okrem toho takýto spôsob prepravy výrazne ušetrí čas, za ktorý sa tovar dostane na trh v Európe a Ázii. „Ak sa tento nový nákladný železničný koridor postaví, je reálne očakávať presun tovaru do ekologicky prijateľnejšej železničnej prepravy. V porovnaní s tovarom, ktorý sa prepravuje cez námorné trasy, bude tento spôsob prepravy aj podstatne rýchlejší. Dovoz tovarov, povedzme z Japonska, Číny či Kórey, by trval o 20 dní kratšie a v budúcnosti by posunul Slovensko a Rakúsko k líderstvu v modernom systéme prepravy tovarov,“ vysvetľuje Anton Dulak, projektový manažér Breitspur Planungsgesellschaft pre Slovensko. 

Nové železničné spojenie medzi Európou a Áziou by prinieslo významné benefity pre zapojené krajiny, a to najmä v oblasti zamestnanosti, daňových príjmov a ďalších ziskov z vytvorenej pridanej hodnoty vďaka projektu. Bolo by to spôsobené zvýšeným objemom prepraveného nákladu, ktorý by bol navyše doručovaný ekologickejšou formou železnice. Očakávané výsledky projektu už boli potvrdené niekoľkými súčasnými oficiálnymi štúdiami uskutočnenými na objednávku spoločnosti Breitspur Planungsgesellschaft sídliacej vo Viedni. Projektovú spoločnosť vlastnia štátne železničné podniky z Rakúska (ÖBB), Slovenska (ŽSR), Ukrajiny (UZ) a Ruska (RZD), ktoré na projekte spolupracujú. 

V prípade, že všetky štúdie, vrátane posudzovania EIA (Environmental Impact Assessment) na Slovensku a SEA (Strategic Environmental Assessment) v Rakúsku, preukážu uskutočniteľnosť projektu, budú nasledovať ďalšie kroky:

Časový plán

Na Slovensku bude postavený nový terminál v okrese Nové Zámky a údržbové depo v Haniske. Podobný prekladiskový terminál bude postavený v Rakúsku a bude slúžiť ako prekladisko tovaru na ďalšie železničné či iné trate. Výstavba sa začne po schválení a riadnom dokončení nevyhnutných úradných postupov.

Podľa súčasného časového plánu by výstavba železničného spojenia trvala približne 8 rokov. Začiatok výstavby terminálov je taktiež podmienený úradnými povoleniami v dotknutých krajinách a rovnako tak výsledkami štúdií uskutočniteľnosti. 

Ekonomické prínosy

Pre Twin-City región existujú potenciálne citeľné ekonomické výhody nového spojenia Európy a Ázie. Tisícky nových pracovných miest by vytvorili pridanú hodnotu v sume približne 28,6 miliardy eur v štyroch zapojených krajinách: 2 miliardy eur v Rusku, 0,3 miliardy eur na Ukrajine, 10,8 miliardy na Slovensku a 15,5 miliardy eur v Rakúsku. Očakáva sa, že projekt prinesie daňový príjem v hodnote viac ako 9,6 miliardy eur.  

Cena výstavby novej železnice je vyčíslená na približne 6,4 miliardy eur, pričom celkový zisk z daní, nových pracovných miest a pridanej hodnoty by prevýšil tento výdavok. Participujúce krajiny v tejto chvíli posudzujú niekoľko investičných modelov výstavby, ktoré zahŕňajú potenciálne aj financovanie zo súkromných zdrojov. 

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input