Región Twin-City ukotvený ako spojenie Európy a Ázie

Svet sa spája a stáva sa čoraz viac prepojeným miestom. Región Twin-City zahŕňajúci mestá Viedeň a Bratislava, a teda aj európska sieť železníc, sa spoja so železničnou sieťou v Ázii. Celá Európa tak dostane príležitosť stať sa súčasťou prepravného systému budúcnosti.

Krajiny zapojené do projektu širokorozchodnej trate nebudú profitovať iba z toku tovarov z východu na západ a naopak, ale zároveň spoja dva ekonomicky najdôležitejšie regióny sveta: Európu a Áziu, ktoré budú v budúcnosti intenzívne rásť. Celý projekt bude realizovaný s dôrazom na ekologickosť, a to konkrétne využitím železničných trás. Výhody pre celý región Twin City vyplývajúce z projektu sú jasné: Na Slovensku vznikne počas výstavby 17 500 pracovných miest. V Rakúsku vznikne 3 500 pracovných pozícií na plný úväzok v jednej z distribučných staníc. Aký je záver? Ak sa pripravíte na budúcnosť, môžete ju sami vytvárať.

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input