Ďalšia fáza posudzovania uskutočniteľnosti projektu nového železničného nákladného koridoru medzi Európou a Áziou bola na Slovensku a v Rakúsku oficiálne spustená 15. novembra 2018. Vecne príslušné ministerstvá oboch krajín prijali žiadosti, ktoré sú potrebné na zavŕšenie procesu posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie.

Svet sa spája a stáva sa čoraz viac prepojeným miestom. Región Twin-City zahŕňajúci mestá Viedeň a Bratislava, a teda aj európska sieť železníc, sa spoja so železničnou sieťou v Ázii. Celá Európa tak dostane príležitosť stať sa súčasťou prepravného systému budúcnosti.

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input