Sledujte pokrok v projekte spolu s nami

2008
Založenie spoločného podniku Breitspur Planungsgesellschaft mbH. Štyria partneri sa dohodli na rovnocennom rozdelení podielov v projektovej spoločnosti.
2010
Spolupracujúce štátne železničné podniky podpísali v Bratislave dohodu, ktorá umožnila vypracovanie predbežnej štúdie uskutočniteľnosti pre projekt.
2011
Štúdia bola dokončená a preukázateľne potvrdila technickú a komerčnú uskutočniteľnosť projektu.
2013
Memorandom o porozumení bolo podpísané na úrovni spolupracujúcich štátnych železničných podnikov.
2017
Výsledky štúdií uskutočniteľnosti potvrdili technickú, právnu a ekonomickú uskutočniteľnosť širokorozchodného spojenia medzi Košicami a Twin-city regiónom Viedeň-Bratislava.
2018
V Rakúsku a na Slovensku boli iniciované oficiálne úradné procedúry v súvislosti s projektom.
2033
Plánovaný štart prevádzky (nová železnica medzi Košicami a Twin-city regiónom Viedeň-Bratislava, dvojica nových terminálov v Rakúsku a na Slovensku).

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input