Budúcnosť smeruje na železnicu

Vybudovanie novej železnice medzi Košicami a regiónom Twin-City zahŕňajúcim mestá Viedeň a Bratislava umožní vznik nového vysoko-výkonného železničného systému, ktorý spojí Európu a Áziu. Efektívne logistické riešenie s výhodami pre životné prostredie odstráni časové zdržania pri preprave a zredukuje emisie CO2.

Viac info

Nové éra prepravy tovarov

Cieľový objem prepravy (minimálne)

16 milióna

ton ročne

Koridor s dĺžkou

11,000 kilometrov

medzi Európou a Áziou

Z Vladivostoku do Viedne

už za 15 dní

Prehľad našich noviniek

Spoločnosť BPG víta Európsky rok železnice

Vďaka Európskemu roku železnice upriami tento rok Európska komisia pozornosť celej Európy práve na železnicu. Železničná doprava hrá dôležitú úlohu pri plnení cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, a teda aj v rámci Európskej zelenej dohody. Železničná doprava v EÚ je zodpovedná iba za 0,4 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou.

Čítať ďalej...

Breitspur Planungsgesellschaft získala hodnotenie „Triple-A Smart Sustainable Company Rating“

V procese hodnotenia bol potvrdený prínos projektu k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) a princípov Global Compact.

Čítať ďalej...

Región Twin-City ukotvený ako spojenie Európy a Ázie

Svet sa spája a stáva sa čoraz viac prepojeným miestom. Región Twin-City zahŕňajúci mestá Viedeň a Bratislava, a teda aj európska sieť železníc, sa spoja so železničnou sieťou v Ázii. Celá Európa tak dostane príležitosť stať sa súčasťou prepravného systému budúcnosti.

Čítať ďalej...

Napísali o nás

Ako sa vám páči naša nová webová stránka?

Rating

Invalid Input